JOHN JONGENELEN

John Jongenelen adviseert over arbeidsomstandigheden / arbo Dordrecht


Als u dit ziet heeft u niet de juiste versie van Flash. Download de nieuwste versie.Arbo / Arbeidsomstandigheden

Onder arbo vallen naast gezonde arbeidsomstandigheden ook veiligheid en werkdruk.
Visie: advisering gaat verder dan risicobeheersing of het voorkomen van ziekteverzuim. Het gaat om pro-actief handelen: steeds weer zoeken naar het verbeteren van de gezondheidssituatie en prestaties van mens èn organisatie.

Arbeidsomstandigheden

JOHN JONGENELEN werkende te Dordrecht staat voor MENSGERICHT ONTWERP van productieprocessen, werksituaties en producten, zodanig dat deze veilig, gezond, comfortabel èn efficiënt zijn.

Beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden

Beleidsmatige adviezen op organisatieniveau, bijvoorbeeld:

Arbostructuur op maat.

Duurzame inzetbaarheid van mensen - ‘werken tot je 67e’.

Inkoopbeleid.

Preventie agressie en geweld door derden.

Beleid persoonlijke beschermingsmiddelen.

John Jongenelen - ergonomie en arbeidsomstandigheden Dordrecht

Productergonomie aangaande arbeidsomstandigheden

Ondersteuning in alle ontwerpfasen over interactie mens en product met als doel het product beter bruikbaar te maken voor de gebruiker(s): van idee naar concreet.

Inkoop en aanschaf bertreffende arbeidsomstandigheden


CONTACT

John Jongenelen - ergonomie en arbeidsomstandigheden en arbo

Postbus 415

3300 AK DORDRECHT

Home pagina