JOHN JONGENELEN

John Jongenelen adviseert over ergonomie Dordrecht


Als u dit ziet heeft u niet de juiste versie van Flash. Download de nieuwste versie.Lean, slimmer werken, oplossingsgericht, maat werk, ergonomie, arbeidsomstandigheden, arbo

PROFIEL van John Jongenelen

JOHN JONGENELEN staat voor MAATWERK advies over ergonomie en arbeidsomstandigheden.
U krijgt op uw vragen praktische, haalbare en onderbouwde antwoorden.

Werkwijze van John Jongenelen, ergonomie en arbeidsomstandigheden Dordrecht, Papendrecht, Rotterdam

Heldere afspraken worden gemaakt over doelen, aanpak, resultaat, randvoorwaarden en bijbehorende kostenplaatjes.

Ervaring en kennis van John Jongenelen uit Dordrecht

Vanaf 1987 ruime ervaring in projecten bij kleine en grote bedrijven.
Sinds 1999 geregistreerd als Europees Register Ergonoom (Eur.Erg.).

Branches: industrie, overheid, gezondheidszorg, bouw, havenbedrijven, transportsector.

Arbocatalogi en oplossingsboeken: o.a. wonenbranche, mobiliteitsbranche, zoetwarenindustrie, vleesverwerkende industrie.

Referenties John Jongenelen, Dordrecht - ergonomie en arbeidsomstandigheden

Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.
Uit een evaluatieonderzoek door het onafhankelijk bureau Orbis bij veertig door John Jongenelen ondersteunde bedrijven in de Koek en Snoepsector (2005 -2006) *.

Bij negen van de tien bedrijven leidde het advies tot concrete stappen. Het gemiddelde rapportcijfer bedroeg 7,8 (variërend van 7 tot 9). Vooral grote bedrijven met > 100 werknemers gaven een hoog cijfer (gemiddeld 8,3). De beoordeling sloeg op zowel de kwaliteit als op de procesmatige aanpak.” (*in dienst van vhp ergonomie).

Ergonomie

Ergonomie houdt zich bezig met de mens in relatie tot de omgeving, zoals een product, ruimte of werkplek. Mensvriendelijkheid en doeltreffend functioneren staan daarbij centraal. Ergonomie draagt tevens bij aan economische doelen van een organisatie:

Met mensvriendelijke productieprocessen kan een bedrijf de arbeidsproductiviteit verhogen en daarmee belangrijke kostenbesparingen realiseren.

Met gebruiksvriendelijke producten kan een bedrijf / fabrikant haar klanten voordelen bieden die verder gaan dan die van de concurrent.

Eur.Erg.

Ergonomen die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen kunnen zich laten registeren in een Europees Register. John Jongenelen is opgenomen in dit register en mag zich Europees Register Ergonoom noemen en de titel Eur.Erg. voeren.

Geschreven door John Jongenelen uit Dordrecht.

Arbo

Onder arbo vallen naast gezonde arbeidsomstandigheden ook veiligheid en werkdruk.
Visie: advisering gaat verder dan risicobeheersing of het voorkomen van ziekteverzuim. Het gaat om pro-actief handelen: steeds weer zoeken naar het verbeteren van de gezondheidssituatie en prestaties van mens èn organisatie.

Ergonomie door John Jongenelen uit Dordrecht

Ergonomie voor engineers / technisch medewerkers.
Kennis en inzicht in ergonomische principes voor het inrichten van mensvriendelijke werkplekken zodat efficiënt, gezond en veilig wordt gewerkt.

Ergocoach.
Kennis en inzicht in ergonomische principes om te bereiken dat de ergocoach zijn / haar preventietaken op gebied van fysieke belasting efficiënte wijze invult.

Fysieke belasting: slim werken.
Kennis en inzicht in ergonomische principes om te bereiken dat de medewerker een verantwoorde werktechniek toepast tijdens het werk.

Arbo trainingen

Arbobeleid en (specifieke) arborisico’s. Doelgroepen: leidinggevenden, OR / VGWM commissies, medewerkers, arbocoördinatoren, preventiemedewerkers.

Veiligheidsbewustzijn: maatwerk training, passend bij de ambities van de organisatie, voor management team, leidinggevenden en medewerkers.

VCA: verzorgen van opleiding Basisveiligheid VCA (B-VCA) voor operationele medewerkers en / of opleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA).

LEAN principes

John Jongenelen past de zgn. LEAN principes toe: het elimineren van verspillingen, zaken die geen toegevoegde waarde leveren. Het toepassen van LEAN principes helpt organisaties niet harder maar slimmer te werken.

Publicaties van John Jongenelen ergonomie en arbeidsomstandigheden Dordrecht

Publicaties over uiteenlopende onderwerpen, zoals:

Handboek functiegericht ontwerpen van kantoren’. SDU Uitgevers Den Haag 2003.

‘Transport, opslag en overslag’ in Handboek Ergonomie. SDU Den Haag 2008.


CONTACT

John Jongenelen - ergonomie en arbeidsomstandigheden en arbo

Postbus 415

3300 AK DORDRECHT

Home pagina