JOHN JONGENELEN

John Jongenelen, gecertificeerd hoger veiligheidskundige adviseert over ergonomie en arbeidsomstandigheden: van beleid, onderzoek, ontwerp en inrichting tot risicobeheersing en trainingen, van idee naar concreet.


Als u dit ziet heeft u niet de juiste versie van Flash. Download de nieuwste versie.Lean, slimmer werken, oplossingsgericht, maat werk, ergonomie, arbeidsomstandigheden, arbo

John Jongenelen, gecertificeerd hoger veiligheidskundige

JOHN JONGENELEN staat voor MAATWERK advies over ergonomie en arbeidsomstandigheden.
U krijgt op uw vragen praktische, haalbare en onderbouwde antwoorden.

ergonomie, arbeidsomstandigheden arbeidsveiligheid, veiligheidskundige, hoger
veiligheidskundige, gecertificeerd hoger veiligheidskundige, RI&E, risico
inventarisatie en evaluatie.

Werkwijze van John Jongenelen, ergonomie en arbeidsomstandigheden Dordrecht, Papendrecht, Rotterdam

Heldere afspraken worden gemaakt over doelen, aanpak, resultaat, randvoorwaarden en bijbehorende kostenplaatjes.

Ervaring en kennis van John Jongenelen uit Dordrecht

Vanaf 1987 ruime ervaring in projecten bij kleine en grote bedrijven.
Sinds 1999 geregistreerd als Europees Register Ergonoom (Eur.Erg.).

Branches: industrie, overheid, gezondheidszorg, bouw, havenbedrijven, transportsector.

Arbocatalogi en oplossingsboeken: o.a. wonenbranche, mobiliteitsbranche, zoetwarenindustrie, vleesverwerkende industrie. 

Referenties John Jongenelen, Dordrecht - ergonomie en arbeidsomstandigheden

Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.
Uit een evaluatieonderzoek door het onafhankelijk bureau Orbis bij veertig door John Jongenelen ondersteunde bedrijven in de Koek en Snoepsector (2005 -2006) *.

Bij negen van de tien bedrijven leidde het advies tot concrete stappen. Het gemiddelde rapportcijfer bedroeg 7,8 (variërend van 7 tot 9). Vooral grote bedrijven met > 100 werknemers gaven een hoog cijfer (gemiddeld 8,3). De beoordeling sloeg op zowel de kwaliteit als op de procesmatige aanpak.” (*in dienst van vhp ergonomie).

John Jongenelen is Europees Register Ergonoom & Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige.

Ergonomie

Ergonomie houdt zich bezig met de mens in relatie tot de omgeving, zoals een product, ruimte of werkplek. Mensvriendelijkheid en doeltreffend functioneren staan daarbij centraal. Ergonomie draagt tevens bij aan economische doelen van een organisatie:

Met mensvriendelijke productieprocessen kan een bedrijf de arbeidsproductiviteit verhogen en daarmee belangrijke kostenbesparingen realiseren.

Met gebruiksvriendelijke producten kan een bedrijf / fabrikant haar klanten voordelen bieden die verder gaan dan die van de concurrent.

 

Eur.Erg.

Ergonomen die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen kunnen zich laten registeren in een Europees Register. John Jongenelen is opgenomen in dit register en mag zich Europees Register Ergonoom noemen en de titel Eur.Erg. voeren.

Arbo

Onder arbo vallen naast gezonde arbeidsomstandigheden ook veiligheid en werkdruk.
Visie: advisering gaat verder dan risicobeheersing of het voorkomen van ziekteverzuim. Het gaat om pro-actief handelen: steeds weer zoeken naar het verbeteren van de gezondheidssituatie en prestaties van mens èn organisatie.

 

VCA

Voor werkzaamheden op locatie beschikt John Jongenelen over het veiligheids­certificaat voor operationeel leidinggevenden, VOL-VCA.

Projecten

 

Recente projecten

LEAN principes

John Jongenelen past de zgn. LEAN principes toe: het elimineren van verspillingen, zaken die geen toegevoegde waarde leveren. Het toepassen van LEAN principes helpt organisaties niet harder maar slimmer te werken.

Publicaties van John Jongenelen ergonomie en arbeidsomstandigheden Dordrecht

Publicaties over uiteenlopende onderwerpen, zoals:

Handboek functiegericht ontwerpen van kantoren’. SDU Uitgevers Den Haag 2003.

 ‘Transport, opslag en overslag’ in Handboek Ergonomie. SDU Den Haag 2008.

 ‘Schoonmaakvriendelijk kantoorgebouw’ in Handboek Kantoorinnovatie, SDU Den Haag 2005/2006.

‘Arbopraktijk in de vleessector 2005’. Arboconvenant Vleessector 2005.

 ‘Opzetten beleid persoonlijke beschermingsmiddelen’ ATC 4, SDU Uitgevers Den Haag 2004.

 

ADVIES EN ONTWERP

JOHN JONGENELEN staat voor MENSGERICHT ONTWERP van productieprocessen, werksituaties en producten, zodanig dat deze veilig, gezond, comfortabel èn efficiënt zijn.

Beleid

Beleidsmatige adviezen op organisatieniveau, bijvoorbeeld:

Arbostructuur op maat.

Duurzame inzetbaarheid van mensen - ‘werken tot je 67e’.

Inkoopbeleid.

Preventie agressie en geweld door derden.

Beleid persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Nieuw- en verbouw

Advies over ergonomische en arbotechnische prestaties bij nieuw en verbouw.

Ondersteuning bij het maken van keuzes op strategische beslismomenten die bepalend zijn voor de wijze waarop organisatie en medewerkers later kunnen functioneren. 

Opstellen van prestatie eisen / programma van eisen als communicatiemiddel met architect, bouwkundige e.d. Input aanleveren voor toekomstig ontwerp en vormgeving.  Lees meer.

Bouwdeelprestaties zoals materiaalgebruik, informatievoorziening en onderhoud.

Ruimteprestaties betreffende gebouw en terrein, ruimtebehoefte en afmetingen e.d.  

Omgevingscondities zoals daglichttoetreding, verlichting, geluid, klimaat en ventilatie.

Veiligheidsaspecten zoals vluchtwegen, nooduitgangen, publiekstoegankelijkheid.

Inrichting en ontwerp

Advies over inrichting en ontwerp van organisatie, functieprofielen en werkprocessen.

Advies over inrichting en ontwerp van werkplekken, machines, materieel, gereedschap en hulpmiddelen (zgn. mens – machine interactie).

Een aanpak die resulteert in een verbeterde vormgeving van productieprocessen, logistiek en productiemiddelen, in goede en ergonomisch verantwoorde werkplekken, in fittere medewerkers, duurzame inzetbaarheid en minder kans op gezondheidsklachten of verzuim.

Productergonomie

Ondersteuning in alle ontwerpfasen over interactie mens en product met als doel het product beter bruikbaar te maken voor de gebruiker(s): van idee naar concreet.

Inkoop en aanschaf

Formuleren van een programma van eisen / specificatie-eisen zodat aan te schaffen middelen voldoen aan veiligheidskundige en ergonomische basisprincipes.

RISICOBEHEERSING

JOHN JONGENELEN staat voor DENKEN IN MOGELIJKHEDEN : nuttige en haalbare maatregelen, gericht op verbetering èn passend binnen uw bedrijfsvoering en cultuur. 

 Risico inventarisatie en evaluatie

Ondersteuning en/of uitvoering van de wettelijk verplichting voor een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), inclusief het plan van aanpak.

De RI&E wordt gebruikt om te voldoen aan minimale wettelijke verplichtingen.

De RI&E wordt gebruikt als stofkam om afbreukrisico’s voor organisatie én medewerkers op te sporen.

Uitvoeren verdiepende RI&E, bijvoorbeeld RI&E fysieke belasting.

Risicobeheersing

Advies over (combinaties van) beleidsmatige, technische en organisatorische beheersmaatregelen voor onderwerpen als fysieke overbelasting, machineveiligheid, schadelijk geluid of trillingen.

Fysieke belasting

Functiegerichte aanpak van risico´s op fysieke overbelasting.

Analyse van taken én de daarbij optredende fysieke belasting per functie.

Analyse organisatie van het werk, beschikbare hulpmiddelen en werkwijze.

Analyse van mogelijke oorzaken van risico’s of knelpunten: organisatorische en technische aspecten, gedrag medewerkers.

Advies technische en/of organisatorische verbeteringsmaatregelen. 

Opstellen tipkaart met goed- fout situaties.

Maatwerktraining fysieke belasting - slimmer werken.

 

Individueel werkplekonderzoek

Onderzoek en advies over maatregelen naar aanleiding van individuele gezondheidsklachten welke mogelijk werkgerelateerd zijn.

 

Ergonomische scan

Ergonomische scan van uw dienstverlening / productieproces met als doel het elimineren van verspillingen en meer arbeidstevredenheid voor medewerkers (LEAN principes). lees meer

Inzicht krijgen in activiteiten die geen of (te) weinig waarde toevoegen in de (keten van) dienstverlening of productieproces.

Advies inzake de (on)mogelijkheden voor de organisatie.

Inzicht waar winst geboekt kan worden.

Optimalisatie werkprocessen / technologie.

Optimaal laten presteren van mensen.

Agressie en geweld

Analyse en advies over beheersmaatregelen voor agressie en geweld door derden: beleid en organisatie, kwaliteit van dienstverlening, gebouwaspecten, inrichting, cultuur en cliënten.  
 

Bevorderen veiligheidsbewustzijn

Advies - passend bij de ambities van de organisatie-  welke acties bijdragen tot verhoging van de veiligheidscultuur en –bewustzijn binnen de organisatie.

Detachering en coaching

Detachering en/of coaching op het gebied van ergonomie of arbo.

TRAINING

JOHN JONGENELEN staat voor TRAINING OP MAAT met daarin veel praktijkvoorbeelden en humor.

Ergonomie

Ergonomie voor engineers / technisch medewerkers.
Kennis en inzicht in ergonomische principes voor het inrichten van mensvriendelijke werkplekken zodat efficiënt, gezond en veilig wordt gewerkt.

Ergocoach.
Kennis en inzicht in ergonomische principes om te bereiken dat de ergocoach zijn / haar preventietaken op gebied van fysieke belasting efficiënte wijze invult. 

Fysieke belasting: slim werken.
Kennis en inzicht in ergonomische principes om te bereiken dat de medewerker een verantwoorde werktechniek toepast tijdens het werk.

Arbo trainingen

Arbobeleid en (specifieke) arborisico’s. Doelgroepen: leidinggevenden, OR / VGWM commissies, medewerkers, arbocoördinatoren, preventiemedewerkers.

Veiligheidsbewustzijn: maatwerk training, passend bij de ambities van de organisatie, voor management team, leidinggevenden en medewerkers.

VCA: verzorgen van opleiding Basisveiligheid VCA (B-VCA) voor operationele medewerkers en / of opleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA).

CONTACT

John Jongenelen - ergonomie en arbeidsomstandigheden

Postbus 415

3300 AK DORDRECHT

Netwerkpartners van John Jongenelen uit Dordrecht , Nederland

John Jongenelen beschikt voor specialistische kennis over een breed netwerk van professionals zoals ontwerpers, bedrijfsartsen, veiligheidskundigen en juridisch adviseurs.

Nieuws

01-02-2010: John Jongenelen start zijn eigen adviesbureau.

Willem Vermeulen, internet flash webdesigner
Margriethof
3355 EM Papendrecht

Realisatie: IC

InterConnectix, Flash Webdesign uit Papendrechthttp://www.ic.nl/


 

http://www.basicaire.nl

Ademhalingstraining, Orthomoleculair, Klinische Pyscho- Neuro- Immunologie therapie, Klassieke Massage

http://www.prinsesjbb.nl

Prinses Jij Bent Bijzonder

http://www.atexproof.com/

Atex Proof voor Atex Producten

Loenestein Bed en Breakfast Woudrichem

http://www.loenestein.nl/

Jeannette Beekhof Coaching

http://www.jeannettebeekhof.nl

Liefhebber Vastgoed

http://www.liefhebbervastgoed.nl/

Liefhebber Dakar

http://www.liefhebber-dakar.nl/

De Jong Tuinen papendrecht / dordrecht

http://www.dejongtuinen.nl/

 

http://www.cvcaccountants.com

CVC Accountants

http://www.schoonheidssalon-celine.nl

Schoonheidssalon Celine.


Remedial Teaching (RT) papendrecht / dordrecht

http://www.rtpapendrecht / dordrecht.nl/

Sam Shipping papendrecht / dordrecht

http://www.samshipping.nl/

SlenderYougo Sommelsdijk

http://www.slenderyougo.nl/

John Jongenelen Dordrecht

http://www.johnjongenelen.nl/

VelaNova Zeilmakerij papendrech

http://www.velanova.nl/

Mubo Gorinchem

http://www.mubo.net/

Promatch Gorinchem

http://www.promatch.nl/

Sonotours Werkendam

http://www.sonotours.nl/

Habo Drechtstede Opslagsystemen Almkerk

http://www.habodrechtstede.nl/

MeHuman Sommelsdijk

http://www.mehuman.nl/

Continu Kantoor Alblasserdam

http://www.continukantoor.nl/

Korsten Stoffering papendrecht / dordrecht

http://www.vloerbedekking-laminaat.nl/

Kemkas papendrecht

http://www.kemkas.nl/

Documan Dordrecht

http://www.documa.nl/

De Oude Schuur

http://www.deoudeschuur.net/

John Jongenelen

http://www.john-jongenelen.nl/