Inrichting en ontwerp

  • Advies over inrichting en ontwerp van organisatie, functieprofielen en werkprocessen.
  • Advies over inrichting en ontwerp van werkplekken, machines, materieel, gereedschap en hulpmiddelen (zgn. mens – machine interactie).
  • Een aanpak die resulteert in een verbeterde vormgeving van productieprocessen, logistiek en productiemiddelen, in goede en ergonomisch verantwoorde werkplekken, in fittere medewerkers, duurzame inzetbaarheid en minder kans op gezondheidsklachten of verzuim.