Arbeidsveiligheid

Als gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige is John Jongenelen deskundig op het terrein van risicobeoordeling en risicobeheersing van de werkomgeving.

John Jongenelen is daarmee een van de vier kerndeskundigen als betitelt in artikel 2.7 Arbobesluit.

Hobéon SKO certificaatnummer: 37125