Projecten

Referenties op aanvraag beschikbaar. Voorbeelden van recente projecten:

 • 2020: Training OR leden in de SW-sector.   
 • 2020: Opzetten Beleid Arbeidsmiddelen / machineveiligheid.
 • 2019: Werken in extreme klimaatcondities, zowel hitte- als koudebelasting: veiligheid en ergonomie. 
 • 2018: Beleid Alleenwerk: Bijzonder Opsporingsambtenaren (BOA's) werken in ge├»soleerde omstandigheden.
 • 2017: Interim arboco├Ârdinator bij 2 SW-bedrijven.  
 • 2016: Projecten terugdringen risico's op fysieke overbelasting.  
 • 2015: Herontwerp controlekamer: veiligheid en ergonomie.
 • 2014: Brugbediening op afstand en de kans op menselijk falen (herontwerp).
 • 2014: Risico beoordeling van 56 machines en arbeidsmiddelen (verdieping RI&E).
 • 2014: Veiligheid en ergonomie bij verhoging van de lijnsnelheid slachtlijn.
 • 2012: Veilig werken aan de bovenleidingen van het spoor: veiligheid en ergonomie.