Werkwijze

JOHN JONGENELEN voor MAATWERK advies over arbeidsveiligheid en ergonomie.

U krijgt op uw vragen praktische, haalbare en onderbouwde antwoorden.

Heldere afspraken worden gemaakt over doelen, aanpak, resultaat, randvoorwaarden en bijbehorende kostenplaatjes


John Jongenelen is Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige & Ergonoom.