Detachering en coaching

  • Detachering, ondersteuning op operationeel en managementniveau.
  • Coaching van preventiemedewerker.  
  • Coaching van beginnend veiligheidskundigen.