Fysieke belasting

Functiegerichte aanpak van risico´s op fysieke overbelasting.

  • Analyse van taken én de daarbij optredende fysieke belasting per functie.
  • Analyse organisatie van het werk, beschikbare hulpmiddelen en werkwijze.
  • Analyse van mogelijke oorzaken van risico’s of knelpunten: organisatorische en technische aspecten, gedrag medewerkers.
  • Advies technische en/of organisatorische verbeteringsmaatregelen.
  • Eventueel opstellen tipkaart met goed- fout situaties.
  • Maatwerktraining fysieke belasting - slimmer werken.