RI&E

Het toetsen en/of uitvoeren van Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), inclusief plan van aanpak, conform Arbowet verplichtingen. Overig:

  • Basisrisicofactoren (BRF): in kaart brengen van onderliggende grondoorzaken waardoor risico’s in een organisatie ontstaan.
  • Verdiepend onderzoek zoals machineveiligheid, fysieke belasting, COVID-19, beeldschermwerk.
  • RI&E Arbeidsmiddelen: de noodzaak voor risico reducerende maatregelen wordt bepaald.
  • Taak Risico Analyse (TRA): een taak wordt geanalyseerd en de risico's geëvalueerd.
  • Functie Risico Analyse (FRA): het analyseren van risico’s verbonden aan een specifieke functie.
  • Werkplekanalyse en -onderzoek.